Preporuka za čitanje: „Onda“ Mome Kapora ili bajka o Sanji i Vanji

Za početak pravog leta, jedna bajka koja to možda i nije.

Bajka za decu ili odrasle?

Nisam tražila objašnjenje zašto je naslov “onda”. Ostao je osećaj da je onda jednom sve počelo i onda davno moglo biti zaustavljeno. Da se onda desila prva posledica, a za njom su usledile i naredne i da je onda sve nestalo. Sve jer Sanja je verovala da je ona Vanji sve.

Svakako priča koja osvešćuje posledice izneveravanja onih koje bi trebalo da volimo i o kojima bi trebalo da brinemo. Misli i delo stapaju se u jedno i ostavljaju neizbrisivi trag čak i onda kada nema svedoka.

Tražite li vi nekoga?

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑