Zsidó zene

Zsidó zene

Gyakorlatilag minden művelt nemzetnek megvannak a saját zeneszerzői, de ők nem mind írtak zsidó zenét. Azokban az években a cionista eszmék hatása alatt, a zsidó zeneszerzők körében (főleg Lengyelországban és Oroszországban) mozgalom indult a zsidó népzene érdekében. Így az orosz csoport tagjai, Krein, Onesin, Veprik, ahogy a palesztín zeneszerzők is: Engel, Sandberg, Ahron a zsidó templomi- és népzenében keresnek memzeti motívumokat, melyeket modern kifejezőeszközökkel dolgoznak fel. Sok zeneértő szkeptikusan nézett az efféle zenei tevékenységre, melyben a specifikus zsidó elemek csak a feldolgozáskor jutnak kifejezésre, és olyan sokrétű, mint a modern zenei stílus. A zsidó szerzők templomi- és lelki zenéit a szabadkai közönségnek Hauzer Andor, Schlezinger Ilonka, Edelstein Lipót, Frailich Pál és mások tolmácsolták.