Szabadkai író első drámája

Szabadkai író első drámája

Közvetlenül az első városi kulturális szervezetek megalakulása előtt történnek a város színházi életének legfontosabb történelmi momentumai.  Ezek a pillanatok az 1835-ös és 1837-es évhez kapcsolódnak, amikor először mutatták be Bácskában Shakespeare tragédiáját, a Lear királyt, amire 1835. március 21-én került sor. Majd néhány évvel később, 1837. december 9-én bemutatták a Hamletet is.

Ezeknek a daraboknak a bemutatásához már számítani kellett a szabadkai színházi közönség valamennyire kiforrott ízlésére, amely hosszú érlelődési szakaszon volt túl. Alig tíz évvel korábban Kilényi Dávid kolozsvári társulata (Erdélyi dal-és színjátszó társaság) 1827-ben, két hónap leforgása alatt 23 darabot mutatott be. A repertoárban Schiller A haramiák című darabja is szerepelt. A közönség ízlésének megfelelően opéra comique-ot is bemutattak, mely már évtizedek óta elragadtatta az európai színházi nézőket, amely a könnyű vásári szórakozástól hosszú utat tett meg, hogy a szabadkai színházi élet ege alatt átformálódjon  vauddeville-ből operettbe. Ezt követik azonos hévvel és intenzitással azok a műfajok, melyek döntően hatnak a színházi közönség ízlésére: történelmi játék énekkel, vidám színjáték énekkel, paródia. Ami a magyarság drámai irodalmát illeti, az Vajdaság területén született, amikor 1837. február 1-jén bemutatták egy hazai szerző darabját Szabadkán. Ez Bártfay József Anejka című műve volt.

Bártfay József (Szabadka, 1812. január 11. – Pest, 1864. szeptember 19.) ügyvéd, író.

Jogi tanulmányokat folytatott és ügyvédi pályára készült. Idősebb Rudics József bárónak, Bács megyei főispánnak volt huszonnégy éven át titkára. Megírta Szabadka történetét a Társalkodó című lapba (1843. 32–36. szám), amely a helytörténészek nélkülözhetetlen forrásául szolgál.

Művei
·         Zaránd és Tógul (dráma négy felvonásban, bemutatták 1834-ben Pozsonyban)

·         Anejka (dráma, bemutatták 1837-ben Szabadkán)