Ustanove i organizacije

 • Gradska biblioteka

  Gradska biblioteka

 • Gradski muzej

  Gradski muzej

 • Narodno pozorište

  Narodno pozorište

 • Dečje pozorište

  Dečje pozorište

 • Istorijski arhiv

  Istorijski arhiv

 • Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica

  Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica

 • ZOO Palić

  ZOO Palić

 • Pozorište Kostolanji Deže

  Pozorište Kostolanji Deže

 • Aleksandar Lifka Art Bioskop

  Aleksandar Lifka Art Bioskop

 • Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“

  Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“

 • Mađarski kulturni centar Népkör u Subotici

  Mađarski kulturni centar ''Népkör'' u Subotici

 • Bunjevačka matica

  Bunjevačka matica

 • Bunjevački kulturni centar Subotica

  Bunjevački kulturni centar Subotica

 • Bunjevački kulturni centar Bajmok

  Bunjevački kulturni centar Bajmok

 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

  Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

 • Hrvatska čitaonica, Subotica

  Hrvatska čitaonica, Subotica

 • Galerija “dr. Vinko Perčić”, Subotica

  Galerija “dr. Vinko Perčić”, Subotica

 • Kulturno - umetničko društvo Mladost

  Kulturno - umetničko društvo Mladost

 • Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec Tavankut

  Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo "Matija Gubec" Tavankut

 • Savremena galerija Subotica (Kortárs Galéria Szabadka – Suvremena galerija Subotica

  Savremena galerija Subotica (Kortárs Galéria Szabadka – Suvremena galerija Subotica

 • Pro musica - hor

  Pro musica - hor

 • Subotički tamburaški orkestar

  Subotički tamburaški orkestar

 • Megkezdődött a 4. Magyar Filmhét (Az MTI alapján)

  Megkezdődött a 4. Magyar Filmhét (Az MTI alapján)