Švalb Mikloš (Schwalb Miklós, 1905 – 1941), pisac i novinar

Švalb Mikloš (Schwalb Miklós, 1905 – 1941), pisac i novinar

Švalb Mikloš (Schwalb Miklós, 1905 – 1941), rođen je u Segedinu je 30.marta 1905.godine rođen Mikloš. Sa četrnaest godina sa roditeljima se nastanjuje u Subotici. Počeo je da pohađa zanat za popravku muzičkih uređaja ali nikada nije završio ovaj zanat nego je radio po restoranima u Subotici, Lipiku, Osijeku i Novom Sadu, pošto je uspeo da završi za kuvara. U porodici je dobio svestarano obrazovanje, pa se od rane mladosti počeo baviti muzikom i literaturom. Pisao je za „Jutarnje novine“ (Reggeli Újsag), a sarađivao je i u listu „Jugoslovenke Mađarske novine“ (Jugoszláviai Magyar Újság).Od najranije  mladosti se opredelio za revolucionarni radnički pokret i u Radničkom domu je ispoljio veliku aktivnost. Pisao je skečeve sa socijalnom tematikom i učestvovao u njihovom izvođenju. Objavio je 1934. roman pod nazivom „Momak iz kuhinje” (Fiú a konyhából).Za sobom je ostavio u rukopisu još jednu knjigu a krajem 1935. pokrenuo je i časopis pod nazivom „Kultura“, čiji je, po svemu sudeći samo prvenac, ugledao svetlost dana.1941. pao je u zarobljeništvo, odakle je uspeo da pobegne. Vraća se u Suboticu gde stupa u narodnoolsobodilački pokret, međutim, uhapšen je, 16.septembra osuđen je na smrt i, kasnije, obešen, zajedno sa Otmarom Majerom, Vol Lolom, dr  Singerom i ostalima. Bio je talentovan i mnogostruk pisac (roman „Dečak iz kuhinje“, poezija koju karakterišu prefinjene ekspresije).Okušao se i na polju radio-drame.[1]Zanimljivo je da iste, 1934.godine, kada Švalb objavljuje roman „Momak iz kuhinje“ i jedan drugi autor proverava svoje literarne sposobnosti u žanru romana. Reč je o romanu „U dubini vremena“ Karolja Havaša. Opširno zamišljen socijalni roman Havaš je objavio 1934.godine. Ujedno, to je i fantastični roman u kojem se iznose moderni životni i ljudski ideali. Junaci ovog romana su sportisti koji su po Havašovom mišljenju „junaci našeg doba“.[2]

 [1] Bori Imre, Književnost jugoslovenskih Mađara, Novi Sad, 1979, str. 164; Dušan Jelić, Prilog za izučavanje subotičkih Jevreja, rukopis, Beograd, 1982, str. 951.
[2] Literatura: Bori Imre, Književnost jugoslovenskih Mađara, Novi Sad, 1979, str. 124.