Imenik žrtava II svetskog rata na području subotičke opštine

Imenik žrtava II svetskog rata na području subotičke opštine

Mirko Grlica, dr Antal Hegediš, Milan Dubajić, Lazar Merković, izdanje 2000.godine, 432 strane