Arhitektura

 • Bagojvar

  Bagojvar

 • Crkva Svete Terezije Avilske

  Crkva Svete Terezije Avilske

 • Park na Paliću

  Park na Paliću

 • Dudova šuma

  Dudova šuma

 • Pozorište - Szálloda Pest városához (Gostiona kod grada Pešte)

  Pozorište - Szálloda Pest városához (Gostiona kod grada Pešte)

 • Crkva Svetog Roka

  Crkva Svetog Roka

 • Zgrada Nacionalne kasine – danas Gradska biblioteka u Subotici

  Zgrada Nacionalne kasine – danas Gradska biblioteka u Subotici

 • Zgrada suda izgrađena prema projektu arhitekte Đule Vagnera (Wágner Gyula, 1850–1937)

  Zgrada suda izgrađena prema projektu arhitekte Đule Vagnera (Wágner Gyula, 1850–1937)

 • Kandelabri – ukras grada

  Kandelabri – ukras grada

 • Oltar (u sinagogi)

  Oltar (u sinagogi)

 • Rabic (rabitz), konstrukcija

  Rabic (rabitz), konstrukcija

 • Karlo De Negri, arhitekta

  Karlo De Negri, arhitekta

 • Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg

  Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg

 • Crkva Svetog Mihovila sa samostanom

  Crkva Svetog Mihovila sa samostanom

 • Kapela Svetog Roke

  Kapela Svetog Roke

 • Zgrada Jevrejske crkvene opštine

  Zgrada Jevrejske crkvene opštine

 • Železnička stanica Palić

  Železnička stanica Palić

 • Letnja pozornica na Paliću

  Letnja pozornica na Paliću

 • Mađar Imre haza (MAGYAR IMRE HÁZA) - danas zgrada Muzičke škole u Subotici

  Mađar Imre haza (MAGYAR IMRE HÁZA) - danas zgrada Muzičke škole u Subotici

 • Crkva Svetog Dimitrija u Aleksandrovu

  Crkva Svetog Dimitrija u Aleksandrovu

 • Muzički paviljon

  Muzički paviljon

 • Palata Leovič

  Palata Leovič

 • Sinagoga

  Sinagoga

 • Spomenik caru Jovanu Nenadu

  Spomenik caru Jovanu Nenadu

 • Spomenik palim za oslobođenje i ujedinjenje 1912-1918

  Spomenik palim za oslobođenje i ujedinjenje 1912-1918

 • Nićin palata (1930)

  Nićin palata (1930)

 • Соколовац

  Соколовац

 • Соколско слетиште (Стадион)

  Соколско слетиште (Стадион)

 • Jugoslovenski narodni dom – viteškog kralja Aleksandra I

  Jugoslovenski narodni dom – viteškog kralja Aleksandra I

 • Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma

  Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma

 • Spomenik umorenim Jevrejima

  Spomenik umorenim Jevrejima

 • Zgrada poznata pod nazivom

  Zgrada poznata pod nazivom

 • Spomenik Majka i sin

  Spomenik Majka i sin

 • Savremena skulpura Krila (1957)

  Savremena skulpura Krila (1957)

 • Spomenik Balada obešenih (1967)

  Spomenik Balada obešenih (1967)

 • Bista pesnika Geze Čata (Csáth Géza, 1887-1919)

  Bista pesnika Geze Čata (Csáth Géza, 1887-1919)

 • Kapela Milinović

  Kapela Milinović

 • Kapela Radić

  Kapela Radić

 • Park sanatorijum

  Park sanatorijum

 • Javni spomenici - bista Boze Šarčevića

  Javni spomenici - bista Boze Šarčevića

 • Hotel Park na Paliću

  Hotel Park na Paliću

 • Bolnici Marija Valerija (Mária Valéria)

  Bolnici Marija Valerija (Mária Valéria)

 • Zgrada gimnazije

  Zgrada gimnazije

 • Učiteljska škola

  Učiteljska škola

 • Kompleks honvedske kasarne

  Kompleks honvedske kasarne

 • Najamna palata Jožefa Roznofskog

  Najamna palata Jožefa Roznofskog

 • Porodična kuca Karolja Biroa

  Porodična kuca Karolja Biroa

 • Železnicka stanica u Subotici

  Železnicka stanica u Subotici

 • Vila Konen (Conen)

  Vila Konen (Conen)

 • Baltazar Dulić, sopstvena kuća

  Baltazar Dulić, sopstvena kuća

 • Najamna kuća Viktora Grina

  Najamna kuća Viktora Grina

 • Porodična kuća Bartula Stipića

  Porodična kuća Bartula Stipića

 • Rotova palata (Crvena kuća)

  Rotova palata (Crvena kuća)

 • Porodična kuća Hermine Kon

  Porodična kuća Hermine Kon

 • Crkva Svetog Antuna Padovanskog Čantavir

  Crkva Svetog Antuna Padovanskog Čantavir

 • Jelisaveta Načić: Prva srpska arhitektkinja

  Jelisaveta Načić: Prva srpska arhitektkinja