Sokol szövetség

Sokol szövetség

Mi a Sokol?

Harcos s kimondottan szláv egyesület, amely öntudatos nemzeti életre neveli az ifjúságot. Sokolista csak az lehet, aki magát szlávnak vallja, mert esküt kell tennie arra, hogy szláv nemzetiségű.

A Sokol-egyesületek tartományi vezetés alatt állnak. Az 1924. esztendőben, a Vajdaságban a becskereki és a Novi Sad-i Sokol zsupa alá tartoztak a Sokol helyi szervezetei. A Novi Sad-i zsupának mindössze 2297 férfi és 427 női tagja volt. Az iskolákban a Sokol–mozgalom még nem indult meg, és alig néhány száz iskolai tanuló, főleg középiskolai tanuló tartozott a Novi Sad-i zsupához. A becskereki Sokolzsupa létszáma így alakult ki 1924-ben: férfi tagjainak száma 1411, a női tagok száma 345 volt, az ifjúsági tagok száma nem haladta meg az ötszázat. Az egész ország 26 Sokol zsupára volt felosztva, és az össz tagok száma 37 342 férfi, 9968 nő volt. Az ifjúsági tagok száma az egész országban nem haladta meg a harminc ezret, úgyhogy összesen körülbelül hetvenötezer tagot mutattak ki. Azóta a helyzet egészen megváltozott. A Sokol–egyesületek úgyszólván minden helységben megalakultak, és a tagok száma alaposan megnövekedett. Az idei adatok a Sokol-szövetség hivatalos kimutatása szerint a következők:

A Sokol zsupák (kerületek) száma 25. A Vajdaság a Novi Sad-i és a becskereki zsupához tartozik. Novi Sadhoz tartozik az adai, apatini, palankai, petrovaci, Bačko Gradište-i, Petrovo Selo-i, bajmoki, bajšai, beočini, beškai, crvenkai, čerevići, čurugi, Despot Sveti Ivan-i, đurđevói, gospodjincai, horgoši, iloki, irigi, kaći, kisači, kovilji, kucurai, kulai, kulpini, martonoši, moli, mošorini, novi sadi, Obrovaci, odžaci, pačiri, pašičevoi, petrovaradini, pivnicai, rumenkai, sentai, sirigi, sombori, srbobrani, karlovcai, stanišiči, Stara Kanjižai, Stari Bečeji, Stari Futoki, Stari Sivaci, suboticai, titeli, toržai, tovariševói, turijai, veprovaci, vrbasi és žabalji Sokol–egyesületek. Sokol–századok vannak: Aleksa Šantićon, Bački-Monoštoron, Bikovón (suboticai szállás), Čiben, Deronján, Gložanban, Košančićon (Torža melletti telepesfalu), [651] Krušedolban, Silbašon, Sokolacon (Topola melletti telepesfalu), Sontán, Stepanovićevón, Svetozar-Miletićen, a Subotica melletti Tavankuton (három önálló alakulat), Velebiten (Stara Kanjiža melletti telepesfalu) és Žedniken (Subotica melletti telepesfalu.)

A becskereki zsupához tartoznak: Aleksandrovo, Alibunar, Aradac, Palanka, B. Despotovac, B. Karlovac, B. Aranđelovac, B. Karađorđevo, Baranda, Bašahid, Bela Crkva, Belo Blato, Bočar, Botoš, Crnja, Čenta, Čestereg, Čoka, Dobrica, Dragutinovo, Đala, Elemir, Farkašdin, Hetin, Iđos, Ilandža, Jankov Most, Jarkovac, Jesenovo, Jaša-Tomić, Katarina, Klarija, Klek, Knićanin, Kovačica, Krstur, Kumane, Mali-Torak, Martinci, Malenci, Mokrin, Molin, Neuzina, Ninčićevo, Nova-Crnja, Nova-Kanjiža, Novi-Bečej, Vranjevo, Opovo, Orlovat, Padej, Perlez, Podlokar, Rusko-Selo, Šakule, Samoš, Sanad, Sarča, Sečanj, Srpska-Crnja, Srpski-Itebej, Begejski Sveti-Đurad, Potiski-Sveti-Nikola, Šupljaja, Taraš Tomaševac, Uljma, Uzdin, Kikinda, Bečkerek, Matica, Veliki-Torak, Vojvoda Stepó, Vršac. Sokol–századok találhatók: Hajdučican, Kaluđerovon, Konakon, Kušičon, Velika Gredán és Vladimirovacon.

A helységnevek felsorolásából megállapítható, hogy a Sokolnak ma nemcsak a szláv, de kimondottan kisebbséglakta vidékeken is vannak szervezetei.

Az 1934-es évi kimutatás a tagok számát a következőképpen tünteti fel:

Amíg 1921-ben mindössze 361 Sokol–egyesület volt az országban, addig a számuk 1934-ben 2023-ra emelkedett. A tagok száma ennek arányában növekedett. 1921-ben a férfi tagok száma 29837 volt, a női tagok száma 8248. Az idén a taglétszám így alakult ki: 134 102 férfi, 23 279 női tag. Ugyanekkor az ifjúsági tagok száma hatezerről 284 719-re szökött fel. A növekedés itt a legszembetűnőbb. A Sokol–otthonok száma 20-ról 139-re emelkedett, miután minden nagyobb városban részben felépültek, részben építés alatt állnak a Sokol–otthonok. A Novi Sad-i Sokol zsupának 71 egyesülete és 6 százada van, a tagjainak létszáma meghaladja a nyolcezret, vagyis tíz év alatt a négyszeresére emelkedett. Az ifjúsági tagok száma 17 551.

A becskereki zsupához tartozik 80 egyesület és 5 század. A tagok száma hatezer. Az ifjúsági tagok száma: 16 390.

Kevesen tudják, hogy az orosz emigrációnak Jugoszláviában önálló Sokol–szervezete és központja van. A németországi lausitzi szerbek 1924-ben alakították meg Sokol–szervezeteiket, 1931-ben pedig megalakult az amerikai szláv Sokol szövetség.

Még talán befejezésül annyit, hogy a Sokol tagjai nem az előírt kilenc, illetve tizennyolc hónapot szolgálják a katonaságnál, hanem csak hat hónapot, és hogy a vasúton ötvenszázalékos utazási kedvezményben részesülnek. Ljubljanában a Sokolnak könyvkiadó [652] vállalat, és beszerzési szövetkezete van. A Sokol hivatalos lapja, a Sokolski Glasnik Ljubljanában jelenik meg, míg a Sokolska Prosvetát, amely kultúrkérdésekkel foglalkozik, Franja Malin szerkesztésében Novi Sadon adják ki.

Csuka János: A Sokol rendeltetése, célja és ereje

http://dda.vmmi.org/