Neven - havilap

Neven - havilap

Szerencsétlen körülményeknek köszönhetően 1883. március 10-én, 36 éves korában, Belgrádban elhunyt Dragutin Kalor Milodanović, bunyevác és sokác lapok, a Szerb Haladó Párt munkatársa, a Havi Krónika szerkesztője, a szerb-török háborúk önkéntese és kiemelkedő szerb-bunyevác hazafi. Amikor a város elvesztette első újságíróját, egy másik, egy ambiciózus munkás, Mijo Mandić, Ivan Antunović követője Baján elindította a Neven című havilapot. Amikor a bunyevác és sokác (ahogyan a zombori bunyevácoké is) kivándorlás leállt, a bunyevácok saját médiaorgánum nélkül maradtak. A hazafiak azon csoportja, akik Antunović körül gyülekeztek Mijo Mandić vezetésével, úgy döntött, hogy új lapot indítanak, és a lap megalapításáról a szerkesztőség a következőket írja: „A Neven olyan körülmények között, olyan formában és körülménynek között születik, hogy biztosított számára az állandóság, és a népnek van egy, igaz kicsi, de állandó fegyvere, amellyel mindig ébren tartja a lelkét, az igazi hazaszeretet interpretálva.“ Mandić tehetséges gyermek volt, szülőhelyén, a katymári általános iskolában jól tanult, és tanára erőfeszítéseinek köszönhetően a bunyevácok nemzeti vezetőjének, a nagylelkű Ivan Antunovićnak a tanítványa lett Kalocsán. Ott végezte el a tanítóképzőt, majd visszatért falujába és a környékre, hogy saját népének és falujának áldozza magát. Fiatal tanítóként azonnal észrevette, hogy hiányoznak a bunyevác tankönyvek. Belevetette magát a munkába, és két könyvben kiadott különféle tankönyveket. Nyughatatlan szelleme, tehetsége és akarata, valamint hazaszerető szíve a nemzet önzetlen szeretetére ösztönözték, majd azt is elhatározta, hogy nemcsak saját falujában segít, nemcsak a fiatal generációnak, hanem a magyarországi bunyevácságnak is. Úgy döntött, hogy bunyevác anyanyelvén indít újságokat, és ezzel írta be magát a történelembe. Szerény, önzetlen, őszinte és alkotó munkájával saját nemzete jövőjének építője lett, és egy sorba került elődeinek történelmi nagyságával, Bozom Šarčevićtyel és Ivan Antunovićtyel. Külön kiemelendő, hogy 1883-ban Pajo, Ilija és Nikola Kujundžićtyal, a művelt papi családból származó testvérekkel, Mijo Mandić részt vesz a bunyevác-sokác napilap vagy a Szabadkai Naptár megjelentetésében, mely 1883-ban jelent meg (1884-re) 1914-ig, majd 1919-től 1941-ig. Ez a tradíció folytatódott a második világháború után is. A Szabadkai Napban nagyjából ötven cikket jelentetett meg 1884-től 1931-ig, és még 1931-ben elindította saját bunyevác naptárát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 1892-ben le kellett mondania a Neven szerkesztőségéről. A búcsúzáskor ezt írta: „Ha a Neven alapítása kedves volt nekem, mint ahogy az volt, akkor a mai nap bánat és csalódás. Ha úgy örültem az első szám megjelenésének, mint a napfelkeltének, akkor sírni tudnék, ha eszembe jut, hogy a legkedvesebb feladatomat rabolták el.”[1] Neven, 1899. 5. szám
[2] Bašić Palković Nevenka, Pokretač lista „Neven”, Dani, broj 11. november, Subotica 1992.
[3] Subotička Danica 1913.