Líceum

Líceum

1932 nyarára tehető az új községi tanács első komoly terve, amely a szabadkai zsidó líceum megalapítássára vonatkozott. Ez volt az akkori Jugoszláviában az első ilyen próbálkozás. Később arról tudósítottak, hogy „a gazdasági krízis és nehéz anyagi helyzet miatt nem lehetséges megkezdeni és sikeresen realizálni ezt a tervet.” A líceumban általános-és középiskolának is lennie kellett volna, internátussal. Kezdetben úgy tervezték, hogy amíg nem képes magát fenntartani, a Szabadkai Zsidó Hitközség biztosítsa az anyagi eszközöket. Vannak olyan feltételezések, hogy valójában SZZSH nehéz anyagi helyzete akadályozta a terv megvalósítását. Az önfinanszírozás azt jelentette volna, hogy a tehetős szülők, anyagi helyzetüknek megfelelően, tandíj formájában vegyenek részt az intézmény fenntartásában, míg a szegény tanulók mentesültek volna a tandíj fizetése alól. Az SZZSH akkorra 300.000 dinárt biztosított a projektre, így a líceum fenntartása nem jelentett volna plusz anyagi megterhelést a község tagjainak. Emellett a birtokukban volt a régi zsinagóga helyén egy holdnyi földterület. Ide tervezték a líceumot és internátust. Ugyanakkor ezen a területen a diákok sporttevékenységét is megoldhatták volna. Az épületkomplexumot négy év alatt, lépcsőkben építették volna.