Nemzeti szalon

Nemzeti szalon

A Nemzeti Szalon első szabadkai tárlata 1903. március 25-e és április 6-a között került megrendezésre a Pest Szálló két termében. A város eddig legnagyobb képzőművészeti eseményének keretében közszemlére tett 250 alkotás szerzői között szerepeltek Telcs Ede és Szirmai Antal is, akik először állíthattak ki gyermekkoruk városában. Építészeti terveiket mutatták be itt Komor Marcell és Jakab Dezső, Szabadka és Palics szecessziós magvában jelentős épületek tervezői. A szabadkai szervezők közül Schmausz Endre főispán és Lukácsy István művészetkedvelő hitoktató pap személye utal arra, hogyan és kik segédkeztek a város képzőművészeti életének fejlesztésében. A Nemzeti Szalon tárlata jótékonyan hatott Szabadka képzőművészetére, amely jóval elmaradt a zenei és színházi élet mögött, és a múzeum ügyét is előbbre vitte. Az eladással egybekötött tárlatot sajtókampány kísérte, de Csáth Géza ifjúkori naplójának jegyzetei más szemszögből is láttatják a tárlatot és a város polgárosodásának azon korszakát, amelyben a képzőművészet előretört, és amelyhez nyilvános szerepléseivel, cikkeivel Csáth, illetve ifj. Brenner József is hozzájárult.

http://adattar.vmmi.org/