Milkó Izidor

Milkó Izidor

dr. Milkó Izidor (Baedeker, Szabadka, 1855. február 1. – Szabadka, 1932. április 21.) földbirtokos, ügyvéd, újságíró. A Petőfi Társaság és a szegedi Dugonics Társaság tagja.

Szülővárosában végezte el a gimnáziumot. 1872-től a budapesti egyetemen jogot hallgatott, közben irodalmi tanulmányokkal foglalkozott. 1884-ben a jogtudományok doktorává avatták, de nem folytatott ügyvédi gyakorlatot. 1884-ben Szabadkán árvaszéki ülnöknek választották meg, ám 1889-ben megrongált egészsége miatt állásáról lemondott. 1893-ig elsősorban egészsége helyreállításának élt, sokat tartózkodott külföldi fürdőhelyeken és keveset írt. Később Szabadkán tiszteletbeli városi főjegyző lett, újra részt vett a társadalmi és az irodalmi életben. Élete vége felé elszegényedett. A szabadkai zsidótemetőben nyugszik.

A Fővárosi Lapoknak 1875-től egy évtizedig volt tárcaírója, de az 1870-es évektől kezdve más fővárosi és bácskai lapokba is sokat dolgozott. Novellákat, humoreszkeket, karcolatokat írt, külföldi utazásairól szóló jegyzeteit különösen kedvelték. Írásaiban a szolid konzervativizmus képviselője. Karcolataiban gyakran használja a bölcselkedő aforizma módszerét. Az úri társaságról, az Úri emberekről írva nem a maró gúny, hanem a megértő és szelíd humor, moralizáló csevegés és szalonszellemesség jellemzi.

Társadalmi téren különösen a szabadkai magyarság művelődésének irányításában (Szabad Lyceum) szerzett érdemeket. Hitközségi elnöksége idején (1902) építik fel a szabadkai zsinagógát. Fölvetette egy Balaton-egyesület alapításának ötletét; tőle indult ki 1886-ban az a nagyobb arányú mozgalom, amely a magyar könyvek terjesztését és népkönyvtárak szervezését tűzte ki célul. Az utolsó évtizedben, a trianoni béke után a jugoszláviai magyarság legöregebb írójaként szolgálta a délvidéki hírlapirodalom ügyét (Monarchia-kora beli értékrendjébe nem illettek bele a "közművelődni" vágyó új írók és hírlapírók.

Munkái
Mindenütt és sehol. Rajzok, tárcák. Budapest, 1880.
Divatok. Novellák, rajzok, Budapest, 1883.
Egy kritikus albumából. Aforizmák, Budapest, 1886.
Római mozaik. Emlékek az örök városból. Budapest, 1895.
Egy karrier története. Elbeszélések. Budapest, 1896.
Mosoly. Húszvidám történet. Budapest, 1897.
Úri emberek. Jegyzetek a társaságból. Budapest, 1899.
Firenzei eset. Elbeszélések, Szabadka, 1924.
A miniszter barátja. Vidám történetek. Szabadka, 1924.
Spekuláné és társai. Alakok. Szabadka, 1924.
Asszonyok. Novellák, rajzok. Szabadka, 1924.
Írók és könyvek. Novellák, cikkek. Szabadka, 1924.
Baedeker írásaiból. Novellák, tárcák. Szabadka, 1924.
Ketten. Beszélgetések, jelenetek, Szabadka, 1928.
Álnevei és betűjegye: Fecske, Flaneur és M. L.

Emléke
A szabadkai TUUM Egyesület Zsinagóga.com műhelye 2011-ben indította útjára a Milkó Izidor szellemi páholyt, melynek célja a hagyományos és kortárs, zsidó kultúra bemutatása, kulturális rendezvények szervezése. 2013 májusától Beadecker szemmeli páholyként folytatja tevékenységét.

A szabadkai Zsidó Hitközség 2013 márciusában életre hívta a dr. Milkó Izidor Vajdasági Zsidó Kulturális Intézetet.[1] Az Intézet feladata, hogy számbavegye és digitalizálja az egykori, vajdasági zsidósághoz köthető írott-, kulturális-, épített és történelmi hagyatékot. Feladata továbbá a zsidó kultúra terjesztése. Önmeghatározása szerint „az identitás és a haza új külseje" kíván lenni. Az Intézet 2015-ben felszámolás alatt.

Hasonló megfontolásokból lett alapítva a szabadkai MILKO Egyesület.

(wikipedia.org)