Fischer Jákó (1868 – 1939)

Fischer Jákó (1868 – 1939)

Dr. Fischer Jákó több zentai lap szerkesztője is volt (Zentai Közlöny, Zentai Friss Újság). Szabadkára költözése után Fischer 1896-ban a Konkordia lapot, amely az azonos nevű jótékony szevezet lapja volt, Kohn Sándor volt a tulajdonosa, szerkesztette. Később, 1906. november 14-től 1908. június 20-ig, dr. Fischer Jákó és dr. Ács Jenő voltak a Függetlenség nevű politikai lap felelős szerkesztői. 1909-ben a Demokrácia nevű szabadkőműves páholyban, mely Baján működött, feljegyezték, hogy a páholy tagja lett dr. Fischer Jákó, szabadkai ügyvéd. Azt is megtudjuk, hogy 1899-ben a szegedi Árpád páhogy visszautasította, a „kérelmező indulatos természete” miatt. Később az is kiderült, hogy azért állípították ezt meg, mert Fischer bokszolt. 1911-ben, amikor megalakult az Alkotás nevű szabadkai páholy dr. Fischer Jákó lett a nagymestere. Az első világháború után szerkesztője lesz a Vajdaság nevű lapnak, munkatársa a Hírlapna és a Jogélet magazinnak, melyet dr. Kálmán Elemér szerkesztett, és Fenyves Minervájában nyomtatták. Dr. Fischer Jákó a valamikori Kossuth utca (ma Korzó) 7. száma alatt családi házban élt. Portréját Oláh Sándor készítette (1933-ban).