Dušan Petrović (1862-1929) ügyvéd, újságíró

Dušan Petrović (1862-1929) ügyvéd, újságíró

Dr. Dušan Petrović 1862-ben született. Író, nyomdász, lap- és könyvkiadó volt, valamint ügyvéd, aki a délszláv eszmék terjesztésére költötte el vagyonát. 1929. február 4-én hunyt el szegényen, mindenkitől elhagyatva. Petrović adta ki a Szabadkai Újságot (Subotičke novine), és sikeresen keltette életre a régi szerb lapot, a Bácskait (Bačvanin), amit az ismert szerb költők Mita Popović indított 1893-ban, Zomborban. Petrović 1898. április 12-én indította újra Szabadkán. A Bácskait először Nikole Tomić nyomdájában készítették cirill betűs írással. Ez volt Szabadka első nyomtatott újságja, amely cirill betűkkel jelent meg. Később Székely Simon nyomdájában készült egészen 1899. végéig, amikor dr. Petrović Budapestre való távozása miatt a lap megszűnt.

     Dr. Petrović a magyarság fővárosában, ahol szép számmal éltek szerbek, szerb lapot indított azzal a céllal, hogy a magyarországi haladó szerbek hivatalos orgánuma legyen. Az Új Kor címet adta a lapjának, amely hetente jelent meg, cirill írással.  Az első szám 1899-ben jelent meg. A körülmények Magyarország fővárosában nem kedveztek a szerb lap kiadásának, így Petrovićnak haza kellett térnie Szabadkára az újsággal együtt. A 37. számtól az Új Kort Szabadkán szerkesztették és nyomtatták (1900. július 13-tól). Cirill írással jelent meg, némi latin betűs mellett, hetente kétszer. A latin írásmódot az Új Kor a bunyevácok és sokácot miatt vezette be, hogy ők is olvashassanak. Nem állnak rendelkezésre adatok ennek az újságnak az élettartamáról, de a Neven egyik cikke alapján arra következtethetünk, hogy 1900-ban még megjelent. Megszűnésekor a Neven azt javasolta dr. Petrovićnak, hogy ne kozkáztasson újság szerkesztésével, mert ebből a harmadik próbálkozásból is látszik, hogy nincs benne szerencséje.

A Subotičke novine megjelenésével egyidőben dr. Dušan Petrović magyar nyelvű lapot is indított, melynek célja az volt, hogy megvédje a szlávságot a külföldi magyar sajtótól. 1893. január 1-jén indult Bácskai szemle (Bačvanski pregled) címmel. Szerkesztője Bergl Zsigmond volt, kiadója dr. Dušan Petrović, aki április 30-án a lap szerkesztését is átvette. Nem ismert, milyen hosszan jelent meg a Bácskai Szemle.