Bródy Mihály (1883-?)

Bródy Mihály (1883-?)

1883. január 18-án Sátoraljaújhelyen született. 1905-ben bölcsésztudományi karon végzett. A Budapesti Napló színházi kritikusa volt, majd a lap megszűnésekor a munkatársak többsége Nap címmel új lapott indított, amely akkoriban a legkorszerűbb bulvárlap volt. Később Versecre költözik, majd Szegedre, ahol a Szegedi híradónak ír cikkeket és színházi kritikákat. Közvetlenül a proletárdiktatúra magyarországi bukása előtt a Munka című lap szerkesztőségében dolgozott. Szabadkára érkezése után a Bácskai Hírlapot szerkeszti, annak megszűnése után a Hírlapot, majd a Naplót. A Naplónak felelős szerkesztője lett, hogy innen, mivel elégedetlen volt a lap hozzáállásával a munkásosztály felé, egy progresszívabb csoport élére állt, akik megalapították a Jugoszláviai Magyar Újságot. Az ő nevéhez fűződik a Városok... falvak gyűteményes kötet kiadása, amely legújabb lapjának (1933 – 1934) égisze alatt jelent meg Jugoszláv magyar könyvtár címmel. Valójában Bródy írt ki pályázatot vajdasági településekről szóló írásokra, és az elfogadott pályaművekből született ez a kötet. Később a zsidó hitközség titkára lett. A háború kitörésekor azonnal táborba internálták, amikortól nem tudunk róla semmit.