Antunovich János

Antunovich János

Antunovich János (Ivan Antunović) (Kunbaja, 1815. június 15. – Kalocsa, 1888. január 14.) katolikus kanonok, püspök

Köztiszteletben álló bunyevác család sarja. 1838. október 8-án szentelték pappá, majd egy évi káplánkodás után a kalocsai érsek hivatalában iktató. 1842-től plébános Almáson.1859-ben kalocsai kanonok, 1863-ban apát, 1866-ban bácsi prépost, 1876-ban Boszniaválasztott püspöke lett. Sokat tevékenykedett bunyevác népének kulturális felemelkedésén, munkáit legnagyobbrészt bunyevác nyelvjárásban írta.

Munkái:
Slavjan na svetih dnevih ili blagdanih crkvenih (A szent napok és egyházi ünnepek megünneplése), Kalocsa, 1875.
Naputak za one koji osićaju napast postati Nazarenom (Utasítás azok számára, akik kísértést éreznek arra, hogy nazarenusokká váljanak), Kalocsa, 1882.
Bog s čovikom (Isten az emberrel), Kalocsa.
Čovik s Bogom (Ember az Istennel), Kalocsa.
E két utóbbi kiadvány misekönyv alakjában jelent meg.

Ismertek még bunyevác nyelvjárásban írt versei és novellái, valamint liturgikus beszédei, amelyeket saját költségén adott ki és ingyen osztogatott.

A bácskai térség katolikus vallású délszláv lakosságának (bunyevácok és sokácok) művelődése érdekében hetilapot indított Bunjevačke i šokačke novine címmel (Bunyevác és Sokác Újság). Melléklete a Bunjevačka i šokačka vila 1870 és 1874 között jelent meg, szintén Kalocsán.

(https://hu.wikipedia.org)