Hérodotosz első teljes fordítása magyar nyelvre

Hérodotosz első teljes fordítása magyar nyelvre

Geréb József, klasszika filológus, tanár, szül. Szabadkán 1861. máj. 1. A budapesti egyetemen tanult, majd állami ösztöndíjon Berlinben, Münchenben és Parisban tanulmányozta tovább az ókori irodalmakat és művészeteket. Több ízben beutazta Olaszországot, 1902-ben pedig Dörpfeld vezetése mellett Görögországot és az Ioni-szigeteket. Előbb Losoncon, majd 1896 óta a gyakorló főgimnáziumban működött, mint c. igazgató 1920-ig, amikor nyugalomba vonult, s azóta a zsidó leánygimnáziumban tanít. Írt több kitűnő latin és görög nyelvű tankönyvet, s egyik főmunkatársa volt az Ókori Lexikonnak. Nagyobb önállóan megjelent művei: Arisztotelesz Poétikája (1891); Görög vallás és művészet (1891); Hérodotosz történeti könyvei (1892-94. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában. Ez az első teljes magyar Herodotos); Olympos. Görög-római mythologia (1893); Szemelvények Hérodotosz, Xenophon és Platon műveiből (3. kiad., 1908); A rómaiak története (a Marcali-féle Nagy Képes Világtörténet III. kötete); Szemelvények Hérodotosz történeti könyveiből (4. kiad., 1910); Klasszikus-világ és modern műveltség (1907., 2. kiad. 1919); A római kultúra legjelentősebb vonásai (1907); A görög szellem Európa kultúrájában (1921). Ezenkívül lefordította Epiktetosz Eucheiriduszát Epiktetosz, az erkölcsi élet kis tükre címen."