Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete

Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete

A Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete a vajdasági horvátok első hivatásos kulturális intézménye, amelyet Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 2008. március 10-i határozata és a Horvát nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának 2008. március 29-i határozata értelmében alapítottak, a vajdasági horvát kisebbség kultúrájának megőrzése és előmozdítása érdekében. Az intézet programjának fő küldetése, melyet az alapító okirat határoz meg, a következő: a tudományos, szakmai, alkalmazott kísérleti fejlesztések a kultúra, művészet terén a vajdasági horvátok körében, továbbá a bibliográfiai és archivisztikai terület, a kultúra menedzsmentjének és oktatásának fejlesztése. Végül a vajdasági horvát kisebbségi közösség kulturális eredményeinek előmozdítása, megszervezése és előkészítése. Az intézet fejleszti a nemzetközi kapcsolatokat a vajdasági horvátok tudományos, kulturális és művészeti tevékenysége terén, abból a célból, hogy előmozdítsa a nemzetközi kulturális kapcsolatot az anyaországgal, a szomszédos országokkal, valamint a Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégióval; Délkelet-Európa Duna menti országaival, Európa és a világ más államaival a következőkkel: színházi, zenei vendégszereplésekkel, képzőművészeti kiállításokkal; szakemberek, alkotók és művészek cseréjével; könyvek, folyóiratok, CD-k és egyéb médiák cseréjével; kiállítások cseréjével; tudományos és szakmai szimpóziumok, a kultúra és művészet terültén konferenciák és szemináriumok megszervezésével.

Izvor: http://www.croinfo.rs/objedinjena-kulturna-produkcija-hrvata-u-subotici/zavod-za-kulturu-vojvodanskih-hrvata/