Hozsánnafeszt - horvát lelki énekek fesztiválja

Hozsánnafeszt - horvát lelki énekek fesztiválja

A horvát lelki énekek fesztiváljának ötlete 2005. május 2-án született Zomborban a Szabadkai Püspökség által hagyományosan megrendezett Fiatalok Napján. A találkozó témája a következő volt: „Ha isten áll az első helyen, minden a helyén van”. Dr. Marinko Stantić, Marjan Vojnić és Jasna Bašić elgondolkodtak azon, hogyan lehet ezt megvalósítani a fiatalok számára?! A zene és hit ereje nagyon meggyőzőnek tűnt. A fiatalok a jámbor énekek és a dallamok segítségével megtalálják az utat, ahogy istent az életükben az első helyre állítsák.

Így jött az ötlet, hogy a fiatalok fesztiválon, lelki énekekkel dicsőítsék istent, és ezzel még nagyobb jámborságra tegyenek szert. Egy ilyen fesztivál segít a fiataloknak megvalósítani istenadta tehetségüket. Egyben ez alkalom az barátkozásra is. A Hozsánnafest elsődleges célja a keresztény értékek fejlesztése, és az új lelki énekek megalkotására való késztetés.

A fesztivált dr. Marinko Stantić keresztelte el. A hozsánna héber szó azt jelenti „ments meg minket”! Eleinte ez a szó kiáltás volt istenhez, majd ünnepélyes könyörgéssé alakult. Jeruzsálemben Jézust ezzel köszöntötték, amikor bevonult a városba virágvasárnap. Valójában az ilyen fesztiválon elénekelt lelki énekeknek isten dicsőítését kell szolgálnia, ezért nevezte el dr. Marinko ezt a fesztivált Hozsánnafesztnek.

Az ötletet komolyan vették, és a munka azonnal megkezdődött. 2005. május 18-án kérelmet küldtek dr. Pénzes János püspökhöz, hogy engedélyezze a fesztivál megalakítását. Ugyanazon év június 14-én János püspök kinevezi dr. Marinka Stantićot a Szabadkai Püspökség fiatalságának lelkipásztorává, ezzel együtt a Hozsánnafest megszervezéséért felelős bizottság első elnökévé is.

Ezen dokumentum alapján az elnök 12 tagot választ maga mellé, akiket alkalmasnak talál a fesztivál megszervezésére.  A szervezőbizottság első tagai a következők voltak: prof. Jasna Bašić, Égető János, Égető Olivera, Sanela Kolar, Molnár Krisztián Molnar, prof. Kata Suknović, Ladislav Suknović, Mirko Šokčić, Mira Temunović, Marjan Vojnić, Miroslav Zelić és Svetlana Zelić. Fesztivál védnöke a Szabadkai Püspökség fiatalokért felelős lelkipásztori bizottsága.

A Hozsánnafeszt első szervezőbizottsági gyűlését 2005. június 30-ra hívták össze, amelyen kijelölték a tagok feladait: Marjan Vojnić alelnök, Sanela Kolar titkár, prof. Jasna Bašić jegyző, Mirko Šokčić pénztáros. A szabályzatot, mely alapján a bizottság működik Svetlana Zelić, Ladislav Suknović és dr. Marinko Stantić állították össze. A szervezőbizottság július 5-i gyűlésén a szabályzatot elfogadták. Ezen a gyűlésen döntötték el, hogy az Hozsánnafesztet 2006. szeptember 3-án tartják.

A fesztivál logóját Djurdjica Orčić készítette. A logóban egy hangjegy és kereszt van, ami a fesztivál célját szimbolizálja – énekkel dicsőíteni istent. A Jelenések könyve alapján, amelyben Jézust az élet forrásának nevezik (Jel. 21,6) ezek a szimbólumok egy csöpp vízben vannak, mivel minden jövőbeni fesztivál fesztivál egy csepp lesz isten dicsőítésében!

Az első Hozsánnafeszt győztesei a VIS Riječ Split mellől az Arcod elé című énekkel (szöveg: Đurdica Tičinović, zene: Nensi Barić).

http://www.hosanafest.suboticka-biskupija.info/povijest.php