A Fasizmus áldozatainak terén álló szobrok

A Fasizmus áldozatainak terén álló szobrok

A Fasizmus áldozatainak terén a központi részt egy urbánus megoldással készült plató uralja, amely több funkciót egyesít magában – sétány, pihenőhely és emlékhely is egyben. A plató központi részén áll Az elesett harcosok és a fasizmus áldozatainak emlékműve (1950–1952), melynek szerzője Toma Rosandić és az ő belgrádi mesterműhelye. Az emlékmű három részből áll: talapzatból – ezen állnak a bronz szoborelemek, a lépcsőzetből és a síremlékből. Ez volt az első kortárs elgondolású emlékmű a háború utáni Vajdaságban, amely univerzális módon fejezi ki az emberi szenvedést abban a korban, amikor a művészetet a szocialista realizmus uralta. Noha monumentális, mégis beleillik a tér tágas környezetébe. Ezzel szemben, a szabadkai Ávilai Szent Teréz székesegyház bejárata előtt áll Szép Ferencz emlékműve (2007), Szarapka Tibor szabadkai szobrász alkotása. A kisebb méretű, de szimbolikusan és kifejezően ábrázolt, életerőt sugárzó szobor, a két imára kulcsolt kéz, a templom egykori plébánosának és egyben a magyar kultúra ápolójának állít emléket.

Ljubica Vuković Dulić

Irodalom:
1. Дуранци Бела, Габрић Почуча Вера (2001): Јавни споменици општине Суботица – Szabadkai község emlékművei. Mеђуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица.

http://www.kulturput.rs/